Pelit

Pikapeli on kielenhuollollista ajanvietettä - kisailuunkin käy. Tämä on aina kaikkien käytettävissä.

Tasopeli on laadittu siten, että

- I tasolla on tavallisia yhdyssanoja, erisnimiä/yleisnimiä, peruspilkutusta ja tuttuja lyhenteitä

- II tasolla on moniosaisia yhdyssanoja ja sanaliittoja, päätteen liittämistä lyhenteeseen, merkkiin ja vierassanaan sekä yritysten ja tuotteiden nimiin, välimerkeistä hieman edellistä tasoa vaikeampia tehtäviä.

- III tasolla on harvinaisia päätteiden merkitsemistapoja, lyhenteitä, valtion virastojen ja laitosten nimiä, possessiivisuffikseja, lauseenvastikkeita ja vierasperäisyyksiä yms. Osa vääriksi merkityistä lauseista on rakenteellisesti oikeita, mutta niissä tavoitellaan lyhempää, täsmällisempää ja suomalaisempaa esitystapaa. - Tämä taso on lähinnä tarkoitettu opinnäyteraportin laatijan tavoitetasoksi.

Kunkin tason suorituksesta tulee pieni fanfaari, ja kolmannelta tasolta voi tulostaa itselleen tai esiteltäväksi vaikka kotiväelle diplomin.

IV tasolla on tosi vaikeita tehtäviä - laatijakaan ei niitä aina selvitä... Tältä tasolta ei tarvitse palata alkuun, jos ei halua.

Peruspeli on opiskelupaketti, josta voi valita haluamansa aihealueen. Se myös selostaa lyhyesti virheelliset ratkaisut ja saattaa ohjata kertailemaan Neuwosen kielenhuolto-osuuteen.

(0,0 €/opisk./vuosi toistaiseksi)


Kirjoittajan Neuwonen

Tiivis kirjoittajan oppi- ja käsikirja erityisesti yritys- ja yhteisöviestinnän kirjoitteisiin, asemointiin ja tekstinkäsittelyyn sekä kirjoittajan kielenhuoltoon keskittyvä perussetti, jossa on myös esimerkkejä, harjoitustehtäviä sekä kielenhuollon pelit.

Tekstinkäsittelyohjeet (Word 2010, 2013, OpenOfficeWriter3.1) liikekirjeiden ja laajojen raporttien laadintaan.

(0,0 €/opisk./vuosi toistaiseksi)


Viestijän Neuwonen

Kattava viestintäpaketti lähes kaikkiin kirjallisen ja suullisen viestinnän tilanteisiin:

- Kielenhuolto ja osaamisen testaamiseen monenlaiset kielipelit.
- Asemointi (vapaa ja vakio, laaja raportti)
- Liike-elämän kirjalliset viestit ja tyylilajit
- Monenlaiset suullisen viestinnän tilanteet, kuten tilannepuheet, kokoukset ja neuvottelut
- Havainnollistaminen (suullisen ja kirjallisen esityksen)
- Tekstinkäsittely (lyhyet ja pitkät dokumentit)
- Harjoituksia, harjoitussarjoja, esimerkkejä (opettajat voivat muokata mieleisikseen)

Selkeät tekstinkäsittelyohjeet (Word 2007, 2010 ja 2013 sekä Open Office Writer 3.1) niin liikekirjeiden kuin laajojen raporttienkin laatimiseen.

(0,25 €/opisk./vuosi)


Raportoijan Neuwonen

Perustyökalut kaikkeen raportointiin, mm. opinnäyteraportin laatimiseen: olennaiset kielioppi- ja asemointiohjeet sekä täsmälliset ja riittävät tekstinkäsittelyohjeet. - Myös ohjeet tiedostojen kommentointiineri työkaluilla.

Täydennetty kielipeleillä, joiden avulla voi arvioida osaamistasonsa ja opetella oleellisia kielenhuonnon seikkoja ja merkintätapoja.

Materiaali perustuu e-kirjoihin Opinnäytteen kieliasu kuntoon, Opinnäyte Word 2010:llä ja Opinnäyte Open Office Writerilla, joita on saatavilla yksittäisinä ja koulupaketteina osoitteesta www.ellibs.fi.

(0,15 €/opisk./vuosi)Lisenssin laskukaava, tiedustelut, koekäyttö, tilaus

Esimerkkinä Viestijän Neuwonen: 0,25 €/perusopiskelija

Oppilaitoslisenssin vuosihinnan laskeminen:
Pyöristä perusopetuksen oppilasmäärä alaspäin lähimpään sataan ja kerro se 0,25:llä, niin saat tulokseksi vuosilisenssin hinnan. (Esim. 1099 oppilasta: 1000 x 0,25 = 250 + 57,5 (alv 24 %) = 307,5 e/vuosi (minimi 200 e + alv/v))

Ei salasanaa, koska käyttöoikeus tarkistuu IP-numeroista tai DNS-tunnuksesta automaattisesti.

Lisenssi mahdollistaa ohjelman käytön oppilaitoksen kaikilta koneilta ja oppilaitosverkon välityksellä periaatteessa mistä tahansa intran tai Nellin kautta.

Tiedustelut ja tilaukset s-postitse: info(at)neuwonen.com.

Koekäyttö: 1 kk, tilaus s-postitse. Ilmoita haluttu aika ja oppilaitoksen DNS-tunnus tai IP-numerosarjat. (DNS-tunnus on tavallisesti sama kuin s-postin loppu; IP-numerot saa mikrotuesta.Tekijät

Esa Kylänpää (kieliasu, tekstin stilisointi, muokkaus ja grafiikka)
Marja Siltanen (Word & OpenOffice Writer)
Tapani Airaksinen (sisällön tuotanto, grafiikka)
Aaro Altonen, Miko Atokari ja Roni Purola (Ohjelmistotaikurit Ny) (koodaus & ulkoasu)
Arttu Mäkipörhölä & Joel Koch (WebWindow) (koodaus & ulkoasu)

Takaisin etusivulle