Pelit (vapaasti käytettävissä)

Pikapeli on kielenhuollollista ajanvietettä - kisailuunkin se käy.

Tasopeli on laadittu siten, että

- I tasolla on tavallisia yhdyssanoja, erisnimiä/yleisnimiä, peruspilkutusta ja tuttuja lyhenteitä

- II tasolla on moniosaisia yhdyssanoja ja sanaliittoja, päätteen liittämistä lyhenteeseen, merkkiin ja vierassanaan sekä yritysten ja tuotteiden nimiin, välimerkeistä hieman edellistä tasoa vaikeampia tehtäviä.

- III tasolla on harvinaisia päätteiden merkitsemistapoja, lyhenteitä, valtion virastojen ja laitosten nimiä, possessiivisuffikseja, lauseenvastikkeita ja vierasperäisyyksiä yms. Osa vääriksi merkityistä lauseista on rakenteellisesti oikeita, mutta niissä tavoitellaan lyhempää, täsmällisempää ja suomalaisempaa esitystapaa. - Tämä taso on lähinnä tarkoitettu opinnäyteraportin laatijan tavoitetasoksi.

Kunkin tason suorituksesta tulee pieni fanfaari, ja kolmannelta tasolta voi tulostaa itselleen tai esiteltäväksi vaikka kotiväelle diplomin.

IV tasolla on tosi vaikeita tehtäviä - laatijakaan ei niitä aina selvitä... Tältä tasolta ei tarvitse palata alkuun, jos ei halua.


Viestijän Neuwonen

Kattava viestintäpaketti lähes kaikkiin kirjallisen ja suullisen viestinnän tilanteisiin:

- Asemointi (vapaa ja vakio, laaja raportti)
- Liike-elämän kirjalliset viestit ja tyylilajit
- Tilannepuheet, kokoukset ja neuvottelut
- Havainnollistaminen (suullisen ja kirjallisen esityksen)
- Tekstinkäsittely (lyhyet ja pitkät dokumentit)
- Harjoituksia, harjoitussarjoja, esimerkkejä (opettajat voivat muokata mieleisikseen)

Selkeät tekstinkäsittelyohjeet (Word sekä LibreOffice Writer) niin liikekirjeiden kuin laajojen raporttienkin laatimiseen.


Lisenssin laskukaava, tiedustelut, koekäyttö, tilaus

Esimerkkinä Viestijän Neuwonen: 0,25 €/perusopiskelija

Oppilaitoslisenssin vuosihinnan laskeminen:
Pyöristä perusopetuksen oppilasmäärä alaspäin lähimpään sataan ja kerro se 0,25:llä, niin saat tulokseksi vuosilisenssin hinnan. (Esim. 1099 oppilasta: 1000 x 0,25 > 250 + 57,5 (alv 24 %) = 307,5 e/vuosi (minimi 200 e + alv/v))

Ei salasanaa, koska käyttöoikeus tarkistuu IP-numeroista tai DNS-tunnuksesta automaattisesti.

Lisenssi mahdollistaa ohjelman käytön oppilaitoksen kaikilta koneilta ja oppilaitosverkon välityksellä mistä tahansa.

Tiedustelut ja tilaukset s-postitse: info(at)docutech.fi.

Koekäyttö: 1 kk, tilaus s-postitse. Ilmoita haluttu aika ja oppilaitoksen DNS-tunnus tai IP-numerosarjat. (DNS-tunnus on tavallisesti sama kuin s-postin loppu; IP-numerot saa mikrotuesta.Tekijät

Esa Kylänpää (kieliasu, tekstin stilisointi, muokkaus ja grafiikka)
Marja Siltanen (Word & LibreOffice Writer)
Tapani Airaksinen (sisällön tuotanto, grafiikka)
Aaro Altonen, Miko Atokari ja Roni Purola (Ohjelmistotaikurit Ny) (koodaus & ulkoasu)
Arttu Mäkipörhölä & Joel Koch (WebWindow) (koodaus & ulkoasu)

Takaisin etusivulle